Home

Actueel

De stad Diest streeft naar een duurzame en groene leefomgeving. Daarom kunnen inwoners van Diest die een tegeltuin of een groene wand willen aanleggen een subsidie krijgen. Met deze subsidies moedigt het stadsbestuur haar inwoners nog meer aan om ook bij te dragen aan de vergroening van onze stad. De fractie sp.a-Groen is dan ook een onvoorwaardelijke voorstander van dit initatief....

 

Dit hele verhaal begint stilaan op een slechte tragikomedie te lijken. Ik vraag me af of er in de huidige regering iemand aanwezig is die ooit van het begrip 'langetermijndenken' heeft gehoord. Een marathonvergadering om Electrabel te plezieren eindigt positief. Maar een klimaatakkoord? Dat lukt na zes jaar nog niet.

Tot uw dienst, Electrabel...

 

sp.a-Groen Diest steunt klimaatactieplan stad Diest

De stad Diest neemt haar verantwoordelijkheid om de gevolgen van de klimaatsverandering te beperken. Daarom heeft ze een klimaatactieplan met concrete doelstellingen opgesteld. Zo wil Diest tegen 2020 de CO2-uitstoot met minstens 20...